• Traduceri Cluj Napoca
  • Întreg globul pamântesc e locul nostru de joaca
»
Procesul de traducere pe întelesul tuturor

Procesul de traducere pe înţelesul tuturor

Pasul 1 - Firma de Traduceri ClujPasul 1

Clientul care apelează la serviciile noastre va fi întâmpinat de un responsabil de traduceri, care îi va oferi toate informaţiile legate de traducerea solicitată şi îi va lămuri eventualele întrebări legate de semnificaţia traducerilor autorizate, traducerilor  legalizate, interpretariat şi a altor servicii conexe serviciilor de traducere.
Tot în această etapă clientul este informat cu privire la preţul traducerii, dar şi la alte costuri ale serviciilor conexe (autorizare, legalizare, DTP, traduceri rapide, traduceri tehnice, după caz). În toate cazurile, clientului nu i se refuză posibilitatea de negociere, mai ales celor fideli nouă şi celor care aduc un volum de muncă ridicat. Acestora li se vor acorda reduceri, după caz.
Se întocmeşte o comandă care va conţine toate detaliile legate de serviciul de traducere comandat (textul de tradus, limbile, preţul, termenul şi modalitatea de predare, dar şi datele noastre de identificare).

Pasul 2Pasul 2 - Traducator Autorizat Cluj

Textul va fi transmis unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei. Acesta îl va trata cu toată seriozitatea şi priceperea de care dispune pentru a-i furniza clientului o traducere de calitate în adevăratul sens al cuvântului. Oferim clientului posibilitatea de a contacta direct traducătorul pentru a stabili cu acesta eventuale exigenţe legate de forma traducerii, terminologia de respectat şi stabilirea unui termen convenabil pentru ambele părţi. Aceasta pentru că dorim să păstrăm lucrurile cât se poate de simplu şi să eliminăm intermedierile inutile care implică irosire de timp preţios şi costuri suplimentare.

Pasul 3 (opţional) Pasul 3 - Traduceri Cluj Napoca

După efectuarea traducerii de către traducător, şi în special în cazul traducerilor din domenii greu accesibile, aceasta va fi verificată de către un revizor. Tot în aceasta etapă se realizează, la cerere, şi serviciul de DTP. În stabilirea termenului de predare a traducerii se va ţine cont de acest pas opţional.
 

Pasul 4 Pasul 4 - Legalizari Traduceri Cluj

După încheierea etapei precedente, traducerea se va întoarce la biroul nostru, de unde clientul o va putea ridica în forma cerută (autorizată şi/sau legalizată după caz).
 

Cazuri particulare

În cazul proiectelor mari de traduceri se va forma o echipă de traducători îndrumată de un manager de proiect, care va fi reprezentatul direct al clientului în cadrul echipei. Acesta va ţine cont de solicitările şi sugestiile clientului legate procesul de traducere şi se va asigura ca acestea să fie respectate. Traducătorii, sub îndrumarea directă a managerului de proiect, vor ţine întâlniri frecvente pentru a stabili termenii de jargon şi alte aspecte legate de traducerea în chestiune. În  cadrul acestor întâlniri, clientul are posibilitatea de a participa activ, ajutând, eventual, la descifrarea unor concepte dintr-un domeniu mai puţin accesibil. În acest fel sperăm la o colaborare cât mai bună între traducători, care vor pune la dispoziţie suportul lingvistic, şi client, care poate aduce un aport semnificativ traducerii finite.